Welcome / Kính Chào

 

Vietnamese Resettlement Association , Inc / HỘI NGƯỜI VIỆT
6131 Willston Dr., Room #6
Falls Church, VA 22044
Tel. 703-532-3716
Fax: 703-532-3525

Women from 40 – 64 years old
(Low income, no insurance , VA residents)

Or

Women from 18 – 49 years old
(With abnormal symptom)

Please contact VRA for appointment for PAP test and Mammogram Screening
Free of Charge / Miễn Phí

Phụ Nữ ( 40 tuổi trở lên )
Cần hiểu biết về những thử nghiệm quan trọng:

– Thử nghiệm ung thư cổ tử cung ( Pap ); và
– Chụp quang tuyến vú ( Mammogram )

Để đủ điều kiện làm những xét nghiệm trên hoàn toàn miễn phí, các phụ nữ ở VA cần hội đủ kiện sau đây :

Tuổi từ 40-64 ( không bảo hiểm, lợi tức thấp, v.v…)
Hoặc tuổi từ 18-49 ( với triệu chứng bất bình thường )
Xin liên lạc với Hội Người Việt: 703-532-3716 để biết thêm chi tiết.