Services

The Vietnamese Resettlement Association is a non-profit organization . The VRA used its dedicated volunteers within the community and a professional staff with cross-cultural expertise to provide the following services:

– Housing counseling : locate low-cost housing, apply for government-assisted housing, communicate with landlord, resolve landlord-tenant conflicts;
– Translation & Interpretation : serve as language resource for governmental and community agencies, help clients understand rights and responsibilities when receiving benefits, provide consumer advocacy;
– Breast and Cervical Cancer Screening: provide free screening for women 40 years and over with no insurance.
– Referrals to Government Services: provide information, referrals, and advocacy in accessing government services, such as food stamps, Medicaid, disability benefits, etc…
– Immigration & Naturalization Assistance: assist with immigration issues, adjustment of status, naturalization, petition for relatives.
– Legal Assistance & Referrals: help finding lawyers with minimum charge for all legal cases.
– Education Referrals: help with enrollment in English classes or technical programs.
– Mental health/Family Counseling: provide counseling to address personal or family problems, referrals to health professional for medication and residential programs.

The VRA with Avon Foundation for Women, will provide cultural competent education, screening and follow up to promote early detection and treatment of cancer among low income Asian, Hispanic, and other immigrants in Arlington and Prince William Counties, Virginia.

HỘI NGƯỜI VIỆT

Hội người Việt là hội bất vụ lợi. Trụ sở ở tiểu bang Virginia. Chúng tôi giúp cộng đồng người Việt và những cộng đồng khác ở vùng bắc Virginia và vùng phụ cận.

Việc làm của hội bao gồm:

– Giúp điền đơn xin nhà chính phủ để được giảm tiền thuê nhà nếu như có lợi tức thấp;
– Thông dịch và dịch hồ sơ liên quan đến quyền lợi của những người trong cộng đồng;
Và giúp những người này hiểu quyền lợi và trách nhiệm của họ;
– Giúp phụ nữ từ 40 đến 64 tuổi khám ngực và khám phụ khoa miễn phí;
– Giúp điền đơn xin tiền trợ cấp thực phẫm, xin trợ cấp tiền già, tiền bịnh, tiền hưu, xin khám sức khỏe miễn phí, v.v…;
– Giúp giải thích và điền đơn thi quốc tịch, xin thẻ xanh, xin đoàn tựu gia đình;
– Giúp hướng dẩn tìm luật sư lệ phí thấp trong những trường hợp cần giúp về luật
pháp;
– Giúp ghi danh lớp Anh văn và học thi quốc tịch miễn phí;
– Giúp giải quyết, hướng dẫn, giới thiệu những trường hợp bệnh tâm thần.

Hội Người Việt cùng với Bộ Y Tế của tiểu bang VA, Avon Foundation  và Komen foundation giúp những phụ nữ ở tiểu bang Virginia và vùng phụ cận trong việc xét nghiệm phụ khoa và ung thư ngực. Chương trình ưu tiên giúp phụ nữ có lợi tức thấp và không có bảo hiễm sức khỏe hiểu biết sự quan trọng trong việc khám ngực để đề phòng và sớm tìm được triệu chứng ung thư. Nhất là phụ nữ Á đông, người Nam Mỹ và những người đi trú của các nước khác ở quận Arlington

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *