Tiếng Việt

HỘI NGƯỜI VIỆTVietnamese Resettlement Association (VRA)
6131 Willston Dr. Room #6
Falls Church, VA 22044
Tel.    703-532-3716 hoinguoiviet1@gmail.com
Fax:   703-532-3525

Xin bấm vào để xem tiếp ==> DỊCH VỤ

Hội Người Việt là hội bất vụ lợi.  Trụ sở ở tiểu bang Virginia.  Chúng tôi giúp cộng đồng người Việt và những cộng đồng khác ở vùng bắc Virginia và vùng phụ cận.

Việc làm của hội bao gồm:

  • Hướng dẫn xin nhà trả ít hơn giá thị trường cho những người có lợi tức thấp;
  • Giúp xin trợ cấp xã hội và bảo hiểm y tế của quận, tiểu bang và liên bang (GR, Food Stamps, SS-SSI, Medicaid, Medicare);
  • Giúp những người này hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của họ;
  • Giúp phụ nữ có lợi tức thấp khám ngực miễn phí;
  • Giải thích và giúp điền đơn thi quốc tịch, xin thẻ xanh, xin đoàn tụ gia đình;
  • Hướng dẫn tìm luật sư tính lệ phí thấp trong những trường hợp cần giúp đỡ về luật pháp;
  • Giúp giải quyết, hướng dẫn, giới thiệu những trường hợp tâm bệnh, hoặc những khó khăn trong gia đình;

Với sự đóng góp thiện nguyện của các bác sĩ, y tá, các chuyên viên và trợ giúp tài chánh của Quận Fairfax và Fairfax Radiology. Chúng tôi đã giúp hơn 10,000 phụ nữ với lợi tức thấp và không có bảo hiểm y tế xét nghiệm phụ khoa và ung thư ngực (Pap Smears và Mammograms) miễn phí trong 18 năm vừa qua tại Bắc Virginia và vùng phụ cận. Đồng thời giúp phụ nữ hiểu biết sự quan trọng trong việc khám ngực để đề phòng và tìm được triệu chứng ung thư trước khi ung thư phát triển.